ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp135.000,00
1 سال
Rp135.000,00
1 سال
Rp135.000,00
1 سال
.net
Rp150.000,00
1 سال
Rp150.000,00
1 سال
Rp150.000,00
1 سال
.org
Rp160.000,00
1 سال
Rp160.000,00
1 سال
Rp160.000,00
1 سال
.info
Rp145.000,00
1 سال
Rp145.000,00
1 سال
Rp145.000,00
1 سال
.us
Rp130.000,00
1 سال
Rp130.000,00
1 سال
Rp130.000,00
1 سال
.biz
Rp150.000,00
1 سال
Rp150.000,00
1 سال
Rp150.000,00
1 سال
.name
Rp130.000,00
1 سال
Rp130.000,00
1 سال
Rp130.000,00
1 سال
.asia
Rp210.000,00
1 سال
Rp210.000,00
1 سال
Rp210.000,00
1 سال
.bz
Rp283.000,00
1 سال
Rp283.000,00
1 سال
Rp283.000,00
1 سال
.cc
Rp330.000,00
1 سال
Rp330.000,00
1 سال
Rp330.000,00
1 سال
.eu
Rp95.000,00
1 سال
Rp95.000,00
1 سال
Rp95.000,00
1 سال
.in
Rp200.000,00
1 سال
Rp200.000,00
1 سال
Rp200.000,00
1 سال
.me
Rp345.000,00
1 سال
Rp345.000,00
1 سال
Rp345.000,00
1 سال
.mobi
Rp200.000,00
1 سال
Rp200.000,00
1 سال
Rp200.000,00
1 سال
.pro
Rp168.000,00
1 سال
Rp168.000,00
1 سال
Rp168.000,00
1 سال
.tv
Rp380.000,00
1 سال
Rp380.000,00
1 سال
Rp380.000,00
1 سال
.co
Rp400.000,00
1 سال
Rp400.000,00
1 سال
Rp400.000,00
1 سال
.id
Rp500.000,00
1 سال
Rp500.000,00
1 سال
Rp500.000,00
1 سال
.co.id
Rp130.000,00
1 سال
Rp130.000,00
1 سال
Rp130.000,00
1 سال
.web.id
Rp85.000,00
1 سال
Rp85.000,00
1 سال
Rp85.000,00
1 سال
.or.id
Rp85.000,00
1 سال
Rp85.000,00
1 سال
Rp85.000,00
1 سال
.ac.id
Rp85.000,00
1 سال
Rp85.000,00
1 سال
Rp85.000,00
1 سال
.sch.id
Rp85.000,00
1 سال
Rp85.000,00
1 سال
Rp85.000,00
1 سال
.biz.id
Rp130.000,00
1 سال
Rp130.000,00
1 سال
Rp130.000,00
1 سال
.my.id
Rp85.000,00
1 سال
Rp85.000,00
1 سال
Rp85.000,00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains